Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.1 Creu eich strategaeth eich hun

Mae a wnelo creu eich strategaeth eich hun â gwybod beth yw gofynion asesu’r cwrs a phenderfynu pa ganlyniad rydych am ei gael. Os gwyddoch beth sydd angen ei gael i lwyddo yn y cwrs, a beth sydd angen ei gael er mwyn cael anrhydedd, yna gallwch benderfynu beth sy’n ymarferol i chi. Mae gan rai myfyrwyr fywydau prysur ac nid oes llawer o amser ganddynt. Felly gallant benderfynu ond gwneud yr hyn sydd ei angen er mwyn llwyddo yn y cwrs. Efallai y bydd gan fyfyrwyr eraill fwy o amser a byddant am neilltuo mwy o amser i wneud yn dda mewn asesiadau. [Me gan rai myfyrwyr fywydau prysur ac nid oes llawer o amser ganddynt. Efallai y bydd gan fyfyrwyr eraill fwy o amser a byddant am neilltuo mwy o amser i wneud yn dda mewn asesiadau.]

Edrychwch ar galendr eich cwrs am derfynau amser aseiniadau a dechreuwch feddwl am neilltuo’r amser sydd ei angen ar gyfer y gwaith.

Os credwch y cewch broblemau i gyflwyno aseiniad penodol ar amser yna gofynnwch i’ch tiwtor neu ganolfan ranbarthol am gyngor cyn y dyddiad cyflwyno olaf posibl.

Er mwyn gwybod beth yw’r rheolau ar gyfer cyflwyno aseiniadau, sut i reoli eich amser a’ch astudiaethau a ble mae eich canolfan ranbarthol, ewch i http://www.open.ac.uk/ skillsforstudy/ [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored