Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

2.2 Gwybod beth sydd ei angen

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth sydd angen i chi ei wneud ar gyfer pob aseiniad. Edrychwch ar ddeunyddiau eich cwrs i ganfod pa fath o aseiniad y mae disgwyl i chi ei wneud.

Efallai bod eich aseiniad wedi ei rannu yn adrannau gwahanol, â marciau gwahanol i bob rhan. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth sydd angen i chi ei wneud ac nad ydych yn colli unrhyw beth. Efallai y bydd angen i chi wybod beth yw’r terfyn geiriau y dylech gadw ato, oherwydd gallech golli marciau os ewch y tu hwnt i’r terfyn hwn.

‘Sdim syniad gen i ble i ddechrau. Y tro diwethaf i mi ysgrifennu aseiniad oedd yn yr ysgol.’

Cymerwch amser i ddeall beth mae cwestiwn yr aseiniad yn ei ofyn. Gallwch drafod unrhyw gwestiynau sydd gennych am gwestiwn yr aseiniad gyda’ch tiwtor, cynghorydd astudio neu eich cyd-fyfyrwyr. [Cymerwch amser i ddeall beth mae cwestiwn yr aseiniad yn ei ofyn.]

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw cwestiwn yr aseiniad o’ch blaen drwy gydol y broses o’r dechrau i’r diwedd; bydd cadw eich llygad ar deitl y cwestiwn yn eich helpu i ganolbwyntio’n gywir.

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored