Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

2.3 Trefnu beth i’w wneud

Wrth i chi gasglu eich nodiadau a’r deunyddiau perthnasol ar gyfer y cwrs bydd angen i chi wneud penderfyniadau ynghylch pa bynciau a thystiolaeth rydych am eu defnyddio yn eich aseiniad. Os bydd angen i chi gynnwys dyfyniadau a thystiolaeth yna gwnewch nodyn o’r ffynonellau y maent yn dod ohonynt (e.e., llyfrau neu erthyglau) fel y gallwch lunio eich adran gyfeirio yn haws. [Ceisiwch lunio rhestr neu ddefnyddio map meddwl i drefnu eich deunydd.]

Pan fyddwch yn barod i fanylu ar yr hyn rydych am ysgrifennu yn ei gylch, ceisiwch lunio rhestr neu ddefnyddio map meddwl i drefnu eich deunydd yn gynllun. Mae’r broses hon yn eich helpu i wneud dewisiadau am yr hyn sydd angen ei gynnwys, beth nad oes angen ei gynnwys ac ym mha drefn y dylid rhoi’r pwyntiau. Mae cynlluniau yn eich helpu i gadw at y cwestiwn. Ceisiwch gymharu eich cynllun â thasg yr aseiniad i weld a ydych yn mynd i’r cyfeiriad cywir o hyd. Mae cynlluniau hefyd yn gwneud eich proses ddrafftio yn haws gan nad oes angen i chi gadw popeth yn eich pen: yn hytrach gallwch ei ysgrifennu yn eich cynllun (gweler Ffigur 2). [Pan feddyliwch am syniadau ar gyfer eich aseiniad, peidiwch â dal eich hun yn ôl. Rhowch y rhyddid i chi’ch hun nodi’r holl eiriau, ymadroddion, enwau a dyddiadau a ddaw i’ch meddwl.]

Ffigur 2 Gall defnyddio map meddwl fod yn ffordd gynhyrchiol o gael eich syniadau i lifo.

Pan feddyliwch am syniadau ar gyfer eich aseiniad, peidiwch â dal eich hun yn ôl. Rhowch y rhyddid i chi’ch hun nodi’r holl eiriau, ymadroddion, enwau a dyddiadau a ddaw i’ch meddwl. Gallwch roi llinell drwyddynt yn nes ymlaen os newidiwch eich meddwl ynghylch pa mor berthnasol ydynt.

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored