Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

2.4.2 Ail ddrafft

Ar ôl i chi orffen eich drafft cyntaf efallai y gwelwch fod angen i chi wneud llawer o waith pellach arno. Wrth i chi fynd drwy gam yr ail ddrafft bydd angen i chi wirio trefn resymegol eich dadl. Efallai y gwelwch fod angen i chi newid trefn rhai o’r pwyntiau. Fodd bynnag, gwyliwch nad ydych yn gwneud camgymeriadau wrth wneud hyn: er bod torri a phastio mewn prosesydd geiriau yn offeryn defnyddiol mae’n hawdd iawn anwybyddu problemau gyda gramadeg a rhesymeg. [Mae torri a phastio mewn prosesydd geiriau yn offeryn defnyddiol mae’n hawdd iawn anwybyddu problemau gyda gramadeg a rhesymeg.]

Ar y cam hwn dylech hefyd fynd drwy eich cyfeiriadau er mwyn gwneud yn siŵr bod manylion pob dyfyniad neu dystiolaeth ategol arall gennych ac nad ydych wedi anghofio unrhyw beth.

I gloi, rhan hanfodol o’r broses ddrafftio yw gwybod pryd i ddod i ben! Mae’n hawdd iawn parhau i olygu eich aseiniad heb weld llawer o fudd.

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored