Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

2.5 Gwirio

Ar ôl i chi orffen drafftio’r cynnwys dylech wirio eich bod wedi cynnwys eich enw a’ch rhif Adnabod Personol ar bob tudalen a bod teitl yr aseiniad neu’r traethawd wedi ei gynnwys. Cyn i chi argraffu eich copi glân terfynol dylech hefyd sicrhau bod y fformadu cywir yn cael ei ddefnyddio, er enghraifft, gofod 1.5 rhwng y llinellau (darllenwch ddeunyddiau eich cwrs am ragor o fanylion) a bod y tudalennau wedi eu rhifo. [Dylech cynnwys eich enw a’ch rhif Adnabod Personol ar bob tudalen a bod teitl yr aseiniad neu’r traethawd wedi ei gynnwys.]

Gall sicrhau bod y gramadeg, yr atalnodi a’r sillafu yn gywir eich helpu i wella eich marciau, felly defnyddiwch y rhestr wirio prawfddarllen yn y llyfryn hwn fel canllaw.

Er bod y cam hwn yn bwysig ni ddylech dreulio gormod o amser yn gwirio. Cofiwch adael iddo fynd!

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored