Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

2.7 Cael y gwaith yn ôl

Mae hyn hefyd yn rhan hollbwysig o broses yr aseiniad. Rhan o ddiben hyn yw eich helpu i wella eich sgiliau ar gyfer yr aseiniad nesaf, felly mae darllen yr adborth yn bwysig. [Cymerwch beth amser i fynd drwy sylwadau’r adborth yn ofalus. Nodwch sut y gallwch wella eich marc yn y dyfodol.]

Er mai’r peth cyntaf y byddwch am ei weld yw’r marc a gawsoch, cymerwch beth amser i fynd drwy sylwadau’r adborth yn ofalus. Nodwch sut y gallwch wella eich marc yn y dyfodol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw beth a ddywedwyd yn yr adborth, gofynnwch i’ch tiwtor neu gynghorydd astudio.

Ewch i http://www.open.ac.uk/ skillsforstudy/ [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] i ddysgu mwy am ddechrau’r broses ysgrifennu. Gallwch ddysgu mwy hefyd am sut i ddechrau’r broses o feddwl, sut i saernïo eich ysgrifennu a dehongli cwestiynau aseiniadau.

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored