Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

4.2 Casgliadau

Dylai eich casgliad ddangos eich bod wedi ateb y cwestiwn a osodwyd ar gyfer yr aseiniad. Gallwch wneud hyn drwy:

  • gyfeirio at y geiriau allweddol (proses a chynnwys) yn y teitl
  • crynhoi elfennau allweddol eich dadl a phrif gynnwys corff eich traethawd neu adroddiad
  • awgrymu efallai (yn enwedig mewn adroddiad) yr hyn sydd angen ei ystyried yn y dyfodol.

Ni ddylai casgliadau fod yn rhy hir. Ar gyfer traethawd neu adroddiad o lai na 1,500 o eiriau mae paragraff cloi o 50-100 o eiriau yn ddigon siŵr o fod. Ni ddylai fod yn hwy na’r cyflwyniad. [Dylai eich casgliad ddangos eich bod wedi ateb y cwestiwn ac hefyd ddangos fod y prif bwyntiau wedi grynhoi.]

Ceisiwch osgoi cyflwyno syniadau neu enghreifftiau newydd yn eich casgliad. Cofiwch grynhoi’r prif bwyntiau yn unig a pheidiwch ag ailadrodd enghreifftiau.

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored