Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

5.1 Geiriau cyswllt

Mae geiriau cyswllt yn helpu i wneud i’ch dadl lifo, a phan fyddwch yn gwybod ble mae eich paragraffau yn dechrau ac yn gorffen, byddant yn eich helpu i gysylltu’r syniadau hynny a chreu un cyfanwaith ystyrlon. [Mae paragraffau yn rhannu’r ysgrifennu yn bynciau neu brif bwyntiau.]

Mae geiriau cyswllt yn atgoffa’r darllenwr o’r llinyn hyd yma ac yn cyfeirio at yr hyn sydd i ddod yn nes ymlaen (gweler Ffigur 5). Gellir eu defnyddio i

  • gysylltu syniadau mewn brawddeg
  • cysylltu brawddegau
  • cysylltu paragraffau.
Ffigur 5 Mae geiriau cyswllt yn rhan hanfodol o unrhyw waith ysgrifennu.

Ceisiwch ddefnyddio rhai o’r geiriau cyswllt canlynol yn eich aseiniad nesaf.

Table 2

I ychwanegu pwyntI gyferbynnu dau bwyntI nodi canlyniadau
ac …ond…oherwydd …
hefyd …Fodd bynnag …am ...
Yn ogystal …er …gan ...
Yn yr un modd …Ar y naill law ...Felly …
Nid yn unig.... ond hefyd....ar y llaw arall ...O ganlyniad …
Ymhellach ...Eto …O’r herwydd ...
At hynny ...Serch hynny …
I roi enghraifftI symud ymlaen i’r pwynt nesafI grynhoi
er enghraifft …Yn olaf …
hynny yw ...YnaI gloi…
sef ...Ar ôl hyn/hynny …Y casgliad felly yw ...
Wedyn ...I grynhoi...
LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored