Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

6 Aralleirio, dyfynnu a chyfeirio

You can experience this free course as it was originally designed on OpenLearn [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] , the home of free learning from The Open University: www.open.edu/ openlearn/ free-courses.

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

www.open.edu/ openlearn/ languages/ welsh/ paratoi-aseiniadau-preparing-assignments/ content-section-0?utm_source=amazon&utm_campaign=ou&utm_medium=ebook

[Pryd bynnag y byddwch yn cyfeirio at gyhoeddiad, syniad neu ddamcaniaeth rhywun arall, rhaid i chi gydnabod ffynhonnell y deunydd..] Pryd bynnag y byddwch yn cyfeirio at gyhoeddiad, syniad neu ddamcaniaeth rhywun arall, rhaid i chi gydnabod ffynhonnell y deunydd. Yn eich aseiniadau, disgwylir i chi fel arfer gynnwys gwybodaeth a syniadau o lyfrau cwrs y Brifysgol Agored. NI ddylech byth â gadael i’r darllenwr feddwl eich bod yn hawlio’r syniad neu’r wybodaeth fel eich un chi. Os na fyddwch yn cydnabod y ffynhonnell, ac yn enwedig os byddwch yn copïo’r union eiriau, mae perygl y cewch eich cyhuddo o lên-ladrad.

Cewch wybodaeth fel arfer am osgoi llên-ladrad a’r dull cyfeirio a ffafrir gan eich cwrs yng nghanllawiau eich aseiniad a anfonir gyda deunyddiau eich cwrs.

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored