Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

6.2 Cyfeirio

Mae cyfeiriad llawn yn cynnwys cyfeiriad byr yn y testun at bob ffynhonnell, gyda rhestr o’r manylion llawn ar ddiwedd yr aseiniad. Diben cyfeiriad yw galluogi eich darllenwr i ddod o hyd i’r cyhoeddiad gwreiddiol y gwnaethoch dynnu eich tystiolaeth ohono, neu y gwnaethoch seilio eich dadl arno.

Blwch 3

Mae cyfeiriadau fel arfer yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

  • enw a llythrennau blaen yr awdur
  • blwyddyn gyhoeddi
  • teitl y bennod a’r llyfr (neu deitl yr erthygl a’r cyfnodolyn)
  • enw’r cyhoeddwr
  • man cyhoeddi.

Mae union fformat y cyfeiriadau yn amrywio rhwng disgyblaethau a chyrsiau academaidd felly mae’n syniad da gwirio llawlyfr eich aseiniad am wybodaeth am ba fath o ddull cyfeirio a ffafrir. Un canllaw yw gweld sut y cânt eu trin yn y deunyddiau ar gyfer eich cwrs.

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored