Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

6.3 Aralleirio

Bydd y rhan fwyaf o’ch gwaith ysgrifennu ar gyfer aseiniadau yn cynnwys aralleirio gwaith pobl eraill. Mae’n sgil bwysig wrth ysgrifennu gwaith academaidd.

[Arallirio yw ailddatgan ddadl pobl eraill ond yn eich geiriau chi eich hun.] Pan fyddwch yn aralleirio dadl rhywun arall, byddwch yn ailddatgan ei ddadl ond yn eich geiriau chi eich hun. Mae angen i chi egluro eich bod yn adeiladu ar waith rhywun arall. Gallwch wneud hyn yn syml drwy sôn am enw’r awdur, fel yn yr enghraifft ganlynol ac yna restru’r manylion cyfeirio llawn ar ddiwedd yr aseiniad.

Mae Halliday (1978) yn honni bod plant yn datblygu eu hiaith drwy ryngweithio â’r rhai o’u hamgylch.

Un o ganlyniadau terfynol pwysig ysgrifennu syniadau neu gysyniadau yn eich geiriau chi eich hun yw eich bod yn meithrin dealltwriaeth ddyfnach o’r deunydd rydych yn ysgrifennu amdano.

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored