Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

6.4 Dyfynnu

Os gwelwch fod awdur wedi crynhoi dadl mewn ffordd arbennig o argyhoeddiadol, efallai y byddwch am ei ddyfynnu’n uniongyrchol. Pan fyddwch yn dyfynnu union eiriau rhywun, rhowch ei eiriau mewn dyfynodau (‘ ...’).

Mae Halliday (1978, t.1) yn honni bod ‘A child creates, first his child tongue, then his mother tongue, in interaction with that little coterie of people who constitute his meaning group.’ ...

Gallwch naill ai roi’r dyfyniad hwn yng nghorff eich testun, fel uchod, neu gallwch ddefnyddio dull arddangos dyfyniad, gan ei wahanu oddi wrth eich testun, a’i osod ar y llinell nesaf a’i fewnosod, ac os felly caiff y dyfynodau eu hepgor fel arfer. [Pan fyddwch yn dyfynnu union eiriau rhywun, rhowch ei eiriau mewn dyfynodau.]

Er y gall dyfynodau fod yn ffordd dda o ychwanegu diddordeb at eich ysgrifennu, rhaid i chi fod yn ofalus nad ydych yn dibynnu arnynt ormod. Dylai dyfyniad ategu’r ddadl rydych yn ei gwneud eich hun, ni ddylai wneud y ddadl ar eich rhan. [Dylai dyfyniad ategu’r ddadl rydych yn ei gwneud eich hun. ysgrifennwch y ddadl yn eich geiriau chi eich hun fel tystiolaeth ategol ar gyfer eich dadl.]

Camgymeriad cyffredin yw gadael i’r dyfyniad wneud y gwaith esboniadol i gyd, felly cofiwch, ysgrifennwch y ddadl yn eich geiriau chi eich hun a defnyddiwch y dyfyniad yn syml fel tystiolaeth ategol ar gyfer eich dadl.

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored