Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

8.1 Ysgrifennu ar gyfer y brifysgol

Er bod Cymraeg academaidd yn wahanol i Gymraeg ysgrifenedig bob dydd, mae’r gallu i ysgrifennu mewn arddull academaidd yn rhywbeth a ddysgwch wrth i chi astudio yn y brifysgol. Peidiwch â disgwyl gallu ysgrifennu Cymraeg academaidd nes eich bod wedi darllen nifer o ddeunyddiau eich cwrs, dysgu rhai o’r termau a dechrau ysgrifennu am eich pwnc.

Ar ddechrau eich astudiaethau ni fydd disgwyl i chi gynhyrchu aseiniadau wedi eu hysgrifennu’n berffaith. Mae cyrsiau lefel 1 wedi eu paratoi fel eu bod yn eich helpu i ddechrau ysgrifennu ar gyfer y brifysgol a bydd eich tiwtor yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu.

Wrth i chi symud ymlaen i gyrsiau Lefel 2 a Lefel 3 bydd disgwyl i’ch sgiliau ysgrifennu aseiniadau wella. Cewch arweiniaid o hyd ar sgiliau ysgrifennu lle bo angen, fodd bynnag, bydd yr adborth yn canolbwyntio mwy ar gynnwys eich aseiniad yn hytrach na’ch sgiliau ysgrifennu sylfaenol.

Mae’r wefan Skills for OU Study [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] yn rhoi canllawiau ar gwblhau aseiniadau ar lefel prifysgol.

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored