Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

8.3 Eich tiwtor a’ch swyddfa ranbarthol

Bydd adborth ar eich aseiniadau yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu. Darllenwch y sylwadau yn ofalus. Byddant yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau wrth gyfleu eich syniadau. Cymerwch amser i gyfeirio’n ôl at yr hyn a wnaethoch yng ngoleuni’r adborth ac edrychwch i weld a allwch gymhwyso’r cyngor hwnnw i’r aseiniad nesaf. Peidiwch â cholli marciau yn ddiangen drwy ailadrodd gwallau y gallwch eu cywiro’n hawdd. Os nad ydych yn siŵr ynghylch unrhyw un o’r sylwadau, neu sut yr oeddent yn effeithio ar eich marciau, gofynnwch i’ch tiwtor am eglurhad. Gallech hefyd gysylltu â’r tîm Cymorth i Ddysgwyr yn eich canolfan ranbarthol; gall gynnig gweithdai sgiliau dysgu neu hyd yn oed sesiynau unigol i’ch helpu i wella. [Bydd adborth ar eich aseiniadau yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu.]

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored