Mynd i'r prif gynnwys

Llun yn dangos cywertheddau: Degolyn, 0.5; Ffracsiwn, 1/2; Canran, 50%.

 9 Ffracsiynau, degolion a chanrannau