Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 2: Unedau mesur

Completion requirements
View View all sections of the document

Dial clorian analog ar siâp cylch gyda ‘g’ ar gylch allanol y dial ar y safle 12 o’r gloch ar y dial. Mae ‘owns’ ar gylch mewnol y dial ar y safle 12 o’r gloch. Ar y raddfa ‘g’ (allanol) mae cyfyngau wedi’u rhifo pob pum deg sy’n mynd o ‘0g’ i ‘450’. Mae naw marciwr rhwng pob cyfwng wedi’i rifo. Ar y raddfa ‘owns’ (fewnol) mae cyfyngau sengl wedi’u rhifo sy’n mynd o ‘0 owns’ i ‘17’ ar y brig gyda thri marciwr rhwng pob cyfwng wedi’i rifo. Mae’r nodwydd yn pwyntio at y pedwerydd marciwr ar ôl ‘50’ ar y raddfa ‘g’ a’r ail farciwr ar ôl ‘2’ ar y raddfa ‘owns’.