Mynd i'r prif gynnwys

Mae clorian analog yn pwyso tatws. Mae llun mawr o’r darlleniad ar y glorian ar yr ochr chwith. Mae chwe chyfwng wedi’u rhifo, un pob cilogram ar y glorian sy’n mynd o 0 i 5 kg. Mae naw marciwr heb eu rhifo rhwng pob cyfwng wedi’i rifo. Mae nodwydd sy’n pwyntio at ddau farciwr llai cyn y cyfwng wedi’i rifo 4 kg.