Mynd i'r prif gynnwys

Mae’r llun yn dangos llaw yn dal clorian analog sy’n pwyso bag. Mae saith cyfwng wedi’u rhifo pob pump ar y glorian sy’n mynd o 0 i 30 kg gyda marcwyr bach pob 1kg. Mae sgwâr yn dangos y glorian yn fanwl lle mae naw marciwr llai yn cael eu dangos rhwng pob marciwr 1 kg. Yn y sgwâr mae nodwydd sy’n pwyntio at ddau farciwr llai cyn y cyfwng wedi’i rifo 20 kg.

 5.2 Graddfeydd ac offer mesur