Mynd i'r prif gynnwys

Mae pedwar cyfwng wedi’u rhifo ar y raddfa sy’n mynd o 0 i 15. Mae naw marciwr rhwng pob cyfwng wedi’i rifo. Mae gan ‘(a)’ saeth sy’n pwyntio at yr ail farciwr ar ôl ‘0’. Mae gan ‘(b)’ saeth sy’n pwyntio at y pumed marciwr ar ôl ‘5’. Mae gan ‘(c)’ saeth sy’n pwyntio at y trydydd marciwr ar ôl ‘10’.