Mynd i'r prif gynnwys

Mae pedwar cyfwng wedi’u rhifo ar y raddfa sy’n mynd o 0 i 3. Mae naw marciwr rhwng pob cyfwng wedi’i rifo. Mae gan ‘(a)’ saeth sy’n pwyntio at y pumed marciwr ar ôl ‘0’. Mae gan ‘(b)’ saeth sy’n pwyntio at y chweched marciwr ar ôl ‘1’. Mae gan ‘(c)’ saeth sy’n pwyntio at y trydydd marciwr ar ôl ‘2’. Mae gan ‘(d)’ saeth sy’n pwyntio rhwng y chweched a’r seithfed marciwr ar ôl ‘2’.