Mynd i'r prif gynnwys

Siart trosi pwysau: g ÷ 1000 ar gyfer kg; kg × 1000 ar gyfer g

 1.1 Trosi unedau mesur yn yr un system