Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 3: Siapiau a gofod

Completion requirements
View View all sections of the document

Braslun o driongl ongl sgwâr. Mae’r ochr fertigol (uchder) wedi’i labelu ‘45 cm’. Mae’r ochr lorweddol (hyd) wedi’i labelu ‘125 cm’. Mae’r drydedd ochr wedi’i labelu ‘hyd y llethr’.