Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 3: Siapiau a gofod

Completion requirements
View View all sections of the document

Mae’r siâp afreolaidd yn Ffigur 43 sydd â’r un mesuriadau wedi’i rannu’n ddau betryal. Mae’r llinell sy’n rhannu’r petryalau wedi’i thynnu’n llorweddol. Mae’r petryal ar y top wedi’i labelu ‘1’ ac mae’r un ar y gwaelod wedi’i labelu ‘2’.