Mynd i'r prif gynnwys

Cylch â llinell syth sy’n mynd o’r chwith i’r dde a thrwy bwynt canol y cylch wedi’i labelu ‘16 m’.

 2.3 Arwynebedd cylch