Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 4: Trin data

Completion requirements
View

Siartiau bar deuol wedi’u labelu ‘Ein hoff chwaraeon’ a’r echelinau llorweddol wedi’u labelu ‘Chwaraeon’, yr echelinau fertigol wedi’u labelu ‘Nifer y myfyrwyr’ a’r categorïau bar wedi’u labelu ‘Pêl-droed’, ‘Hoci’, ‘Rygbi’ ac ‘Arall’. Mae gan y siart bar deuol ddau far i bob categori: un wedi’i labelu ‘Bechgyn’ (glas) a’r llall wedi’i labelu ‘Merched’ (oren).