Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 4: Trin data

Completion requirements
View

Siart bar yn dangos y wybodaeth a ddarparwyd yn Nhabl 7. Dangosir ail echelin fertigol ar ochr dde’r graff. Mae’r echelin fertigol ar y chwith yn dweud: ‘Nifer y dognau a werthwyd’ gyda’r raddfa’n dangos cyfyngau wedi’u rhifo 10 000, 20 000, 30 000 a 40 000. Mae’r echelin fertigol ar yr ochr dde yn dweud: ‘Nifer y dognau a werthwyd (000)’ a’r raddfa’n dangos cyfyngau wedi’u rhifo 10, 20, 30 a 40.