Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 4: Trin data

Completion requirements
View

Siart cylch â phedwar segment wedi’u labelu 13 oed, 16 oed, 15 oed ac 14 oed. Mae sgwâr wedi’i dynnu yng nghornel y segment 13 oed, wedi’i labelu ‘Cofiwch mai ongl sgwâr yw hon, sy’n 90°’. Mae’r segment 16 oed wedi’i farcio 60° a’r segment 14 oed wedi’i farcio 115°.