Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Sesiwn 4: Egluro fy nodau a chynllunio ar gyfer y dyfodol

Cyflwyniad

Ffigur 4.1

Yn Sesiynau 1-3 rydych wedi edrych ar ble rydych nawr a sut gwnaethoch gyrraedd yno. Yn y sesiwn hon byddwch yn ystyried ble rydych am fod yn y dyfodol.

Efallai eich bod yn gweithio neu'n astudio ar hyn o bryd. Os na, efallai mai dyma'r amser iawn i chi ystyried dychwelyd i'r gwaith neu ailafael yn eich astudiaethau a gafodd eu gohirio, neu hyd yn oed newid cyfeiriad yn gyfan gwbl. Gallai hyn gynnwys adeiladu ar y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi'u datblygu o ofalu a meddwl am astudiaethau a allai arwain at waith sy'n gysylltiedig â gofal. Neu gallech fod am ddechrau rhywbeth hollol newydd.

Bydd eich man cychwyn o ran astudio yn dibynnu ar sawl peth: eich amgylchiadau personol, cymwysterau addysgol blaenorol, faint o amser sydd wedi mynd heibio ers i chi fod mewn addysg neu hyfforddiant ffurfiol, a chyfleoedd i ddilyn y cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi.

Bydd ymchwilio i'r cwrs, rôl neu yrfa y mae gennych ddiddordeb ynddi yn eich helpu gyda'ch cynlluniau, gan sicrhau eich bod yn gwneud penderfyniad call, ac nad ydych yn troedio ar y llwybr anghywir. Efallai nad ydych mewn sefyllfa i weithio ar eich nodau ar gyfer y dyfodol eto, ond gall ystyried y peth fod yn broses ddefnyddiol.