Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 2: Dysgu drwy edrych ar fy mywyd dros amser

Completion requirements

Dyma ddiagram gwe pry cop gydag enw Claire yn y canol. Ceir saith llinell o'r canol i'r blychau sy'n nodi gwahanol feysydd dylanwadau Claire. Y rhain yw'r ganolfan a gwasanaethau gofalwyr; teulu a mam; partner; hyder personol ac iechyd meddwl; rôl ofalu; ysgol ac addysg.