Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Sesiwn 3: Nodi fy sgiliau, rhinweddau a galluoedd

Cyflwyniad

Ffigur 3.1

Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar ddysgu o ran sgiliau, rhinweddau a galluoedd a ddatblygir o gyfrifoldebau gofalu ac mewn rhannau eraill o fywyd. Bydd hyn yn cynnwys sgiliau ffurfiol a ddatblygwyd drwy addysg a gwaith, ynghyd â sgiliau eraill a ddatblygwyd drwy brofiad o fywyd bob dydd.