Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 5: Nodi fy nghamau nesaf a ble y gallaf ddod o hyd i wybodaeth a chymorth

Completion requirements
View all sections of the document

Mae'r diagram gwe pry cop hwn yn dangos blwch yn y canol ag enw Claire ynddo, gyda llinellau'n mynd allan i flychau ychwanegol sy'n nodi gwahanol bobl a sefydliadau yn ei rhwydwaith cymorth. Y rhain yw chwaer; y Coleg a'r tiwtor; teulu a ffrindiau; ewythr; cyswllt drwy waith gwirfoddol; tiwtor ysgrifennu; NEWCIS (canolfan gymorth gofalwyr).