Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 3: Benthyca arian

Completion requirements

Mae’r ddelwedd yn llun o ‘thermomedr’ sy’n sgorio credyd wedi’i dynnu ar dudalen o lyfr brasluniau. Mae’r thermomedr yn gorwedd yn llorweddol gyda gwahanol fandiau lliw ar gyfer gwahanol sgoriau credyd, o ‘gwael’ i ‘da’. Mae’r sgôr credyd a ddangosir yn un uchel sef 714. Hefyd ar y bwrdd ceir rhai pinnau lliwio, ffôn symudol a gliniadur.