Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 3: Benthyca arian

Completion requirements

Mae’r ddelwedd yn dangos arwydd % mawr yn eistedd ar saeth. Mae gan y saeth gromlin i fyny tuag at y pwynt. Mae pum bloc solet hefyd wedi’u gosod allan fel histogram. Mae’r eitemau hyn i gyd ar ben dau graff wedi’u llunio ar bapur – un yn graff llinell a’r llall yn histogram.