Mynd i'r prif gynnwys

Rydw i newydd weld gwyliau 2 wythnos i Dubai. £5,000 yw’r gost. Rydw i’n ennill £19,000 y flwyddyn, ond mae’r banc yn dweud y byddan nhw’n rhoi benthyg yr arian i mi sy’n ad-daladwy dros dair blynedd. Benthyca synhwyrol?

 2 Dyled dda o’i chymharu â dyled ddrwg