Mynd i'r prif gynnwys

Mae’r ddelwedd yn dangos dau arwydd ffordd ar yr un polyn cynnal. Mae un arwydd yn dweud ‘Credyd Da’, a’r llall yn dweud ‘Credyd Drwg’