Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 4: Deall morgeisi

Completion requirements

Ffotograff o gwpl ifanc yn gwneud gwaith papur (sy’n ymwneud â thrafodyn ariannol) gyda chynghorydd, sy’n eistedd ar ochr arall y ddesg.