Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 4: Deall morgeisi

Completion requirements
View all sections of the document

Graff llinell yw’r ddelwedd, sy’n dangos gwerth real prisiau tai ar gyfartaledd rhwng 1983 a 2021. Mae’r graff yn dangos bod prisiau real tai ar gyfartaledd yn codi rhwng 1983 a 1989, yn gostwng tan 1995, yn aros yn gyson tan 1999, wedyn yn codi’n sylweddol tan 2008, gan gyrraedd tua £280,000. Ar ôl 2009, mae prisiau real tai ar gyfartaledd yn gostwng ac wedyn yn aros rhwng £210,000 a £254,000 tan 2021. Mae’r graff hefyd yn dangos llinell duedd syth ar gyfer y cyfnod cyfan rhwng 1983 a 2021, sydd â graddiant am i fyny.