Mynd i'r prif gynnwys

Graff llinell yw’r ddelwedd sy’n dangos cyfraddau llog ar gyfrif cynilo mynediad rhwydd ac ar fond cynilo cyfradd sefydlog 3 blynedd dros gyfnod o dair blynedd.

Mae’r echelin fertigol yn dangos cyfraddau llog. Mae’r echelin llorweddol yn dangos y cyfnod amser, mewn blynyddoedd, hyd at 3 blynedd.

Dros y cyfnod o 3 blynedd, nid yw cyfradd y llog yn y bond cynilion cyfradd sefydlog wedi newid, sef 2%, tra bo’r gyfradd llog ar y cyfrif mynediad rhwydd yn symud i fyny ac i lawr, gyda chyfradd isel o 0.6% ac uchel o 2.65%.