Mynd i'r prif gynnwys

Mae’r ddelwedd yn cynnwys llun tri dis ar y gwaelod gyda’r llythrennau ‘ISA’ wedi’u sillafu arnynt. Yn eistedd ar ben y dis ceir dau bentwr yr un o dri darn £1. Yn eistedd ar ben un o’r ddau bentwr o ddarnau arian mae model bach o ddyn oedrannus ac ar ben y pentwr arall mae model bach o fenyw oedrannus.

 4.1 ISAs ar gyfer eich cartref cyntaf neu eich ymddeoliad