Mynd i'r prif gynnwys

Mae’r ddelwedd yn arwydd ‘%’ mawr. Y tu ôl i’r arwydd mae graff llinell drwchus, sy’n symud i fyny ac i lawr o ran lefelau ond sy’n dangos tuedd amlwg tuag i lawr.

 5 Yr archfarchnad cynilion: Deall llog a threth