Mynd i'r prif gynnwys

Graff llinell yw'r ddelwedd sy'n dangos y symudiad ym mynegai can cwmni'r FTSE ers iddo gael ei sefydlu yn 1984 hyd at 2021. Dros y cyfnod hwn o amser mae'r mynegai wedi codi'n sylweddol o 1000 i bron 7000. Fodd bynnag, mae'r mynegai wedi gostwng ar sawl achlysur yn ystod y cyfnod hwn o amser, gyda gostyngiadau sylweddol yn 1987, ar ddechrau'r 2000au, ar ddiwedd y 2000au (o ganlyniad i'r argyfwng bancio byd-eang) ac yn 2020 (o ganlyniad i bandemig COVID-19).