Mynd i'r prif gynnwys

Histogram bloc yw’r ffigur, sy’n dangos y cyferbyniad rhwng cyflog terfynol a cyflog cyfartalog gyrfa ar gyfer y rheini sydd â gwahanol lwybrau gyrfa yn y proffesiwn addysgu. I rywun sy’n aros yn athro drwy gydol ei yrfa, does dim llawer o wahaniaeth rhwng pensiwn cyflog terfynol a phensiwn cyfartaledd gyrfa. I rywun sy’n cael ei ddyrchafu o fod yn athro i fod yn bennaeth – sy’n golygu cynnydd mwy sylweddol mewn cyflog – mae pensiwn cyfartaledd gyrfa yn is na phensiwn cyflog terfynol.

 3.1 Cynlluniau galwedigaethol: symud i bensiynau cyflog cyfartalog