Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 2: Cyllidebu a threthi

Completion requirements
View all sections of the document

Slip cyflog gyda'r didyniad PAYE (treth incwm) wedi'i gylchu yw’r ddelwedd.