Mynd i'r prif gynnwys

Slip cyflog gyda'r didyniad PAYE (treth incwm) wedi'i gylchu yw’r ddelwedd.