Mynd i'r prif gynnwys

Adran 2: Materion parhaus ar gyfer llywodraeth ddatganoledig

Completion requirements
View all sections of the document

Mae hwn yn diagram gyda’r pennawd 'Cyllideb Cymru 2020-21’, sy'n dangos dadansoddiad o ffynonellau cyllid amrywiol. Yr un mwyaf yw 'Cyllid gan Lywodraeth y DU' am £14.7 biliwn * neu 80%. Mae'r seren yn nodi'r troednodyn hwn:'*Heb gynnwys gwariant a reolir yn flynyddol (AME) na DEL anghyllidol.’ Y segment cyllido mwyaf nesaf yw 'Cyfraddau Treth Incwm Cymru' ar £2.2 biliwn neu 12%. Nesaf yw 'Ardrethi Annomestig' ar £1.1 biliwn neu 6%. Ac yn olaf 'Trethi wedi'u datganoli'n llwyr' ar £281 miliwn neu 2% - mae hyn wedi'i rannu'n 'Treth Trafodiadau Tir' ar £245m, a 'Treth Gwarediadau Tirlenwi' ar £36m. O dan y diagram hwn mae'r testun 'Benthyca cyfalaf gan Lywodraeth Cymru: £125m / Ad-daliadau arfaethedig benthyciadau cyflalaf: £ 6m. Defnydd arfaethedig o gronfeydd refeniw Cymru: £125m.