Mynd i'r prif gynnwys

Cyflwyniad a chanllawiau

Siâp L 3D wedi’i rannu’n ddau betryal. 10 cm yw dyfnder y siâp cyfan a 9 cm yw lled y siâp cyfan. Hydoedd eraill y petryal ar y chwith yw 7 cm (fertigol) a 4 cm (llorweddol). Hydoedd eraill y petryal ar y dde yw 2 cm (fertigol) a 5 cm (llorweddol).