Mynd i'r prif gynnwys

Cyflwyniad a chanllawiau

Llun yn dangos cywertheddau: Degolyn, 0.5; Ffracsiwn, 1/2; Canran, 50%.