Mynd i'r prif gynnwys

Mae’r siâp afreolaidd yn Ffigur 43 sydd â’r un mesuriadau wedi’i rannu’n ddau betryal. Mae’r llinell sy’n rhannu’r petryalau wedi’i thynnu’n fertigol. Mae’r petryal ar y chwith wedi’i labelu ‘1’ ac mae’r un ar y dde wedi’i labelu ‘2’.