Mynd i'r prif gynnwys

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Completion requirements
View all sections of the document

Mae’r diagram hwn yn darlunio sefydliad matrics sy’n cynnwys cyfuniad o flychau cyd-gysylltiedig fertigol a llorweddol. Mae strwythurau fertigol yn canghennu i 6 haen, sy’n cynnwys blychau ar gyfer gwahanol unedau ac adrannau. Mae haen un yn cynnwys blwch ar gyfer uwch reolwyr. Mae haen dau yn cynnwys blychau ar gyfer adrannau Cynhyrchu, TG, Cyllid ac Adnoddau Dynol. Mae haen tri, pedwar, pump a chwech yn cynnwys blychau ar gyfer unedau Rheolwr prosiect, Cynhyrchu, TG, Cyllid ac unedau Adnoddau Dynol.