Mynd i'r prif gynnwys

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Completion requirements
View all sections of the document

Delwedd yn dangos siart o’r newidiadau mwyaf (y cant) yn ystod yr argyfwng COVID-19, sydd hefyd ymhlith y rhai mwyaf tebygol o aros trwy’r cyfnod adfer. Data’n dangos y newid, ynghyd â’r canrannau o ymatebwyr sydd yn/nad ydynt yn credu y bydd y newid yn aros:

Newid yn anghenion/disgwyliadau cwsmeriaid, 62/18. Cynnydd mewn gweithio o bell a/neu gydweithio, 54/23. Symud cynyddol ar asedau i’r cwmwl, 54/27. Galw cynyddol gan gwsmeriaid am brynu a/neu wasanaethau ar-lein, 53/27/ Gwariant cynyddol ar ddiogelu data, 53/27. Defnydd cynyddol o dechnolegau datblygedig mewn gweithrediadau, 50/30. Newid ym mherchenogaeth dosbarthu’r filltir olaf yng nghadwyn gwerth diwydiant, 49/28. Defnydd cynyddol o dechnolegau datblygedig wrth wneud penderfyniadau busnes, 49/35. Cymhwyster cyflenwyr ychwanegol i gynnwys dileu swyddi yn y gadwyn gyflenwi, 48/31. Cynnydd mewn arferion symud i wledydd cyfagos a/neu wneud gwaith yn fewnol, 41/35.