Mynd i'r prif gynnwys

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Completion requirements
View all sections of the document

Delwedd yn dangos y broses i gyflawni a gwahaniaethau rhwng digideiddio, digidoleiddio a thrawsnewid digidol. Mae saeth gyda phum cam ar ei hyd yn mynd o’r gwaelod chwith i’r brig ar y dde. Camau 1 (Digideiddio gwybodaeth) a 2 (Trefnu gwybodaeth) yn dod dan Ddigideiddio (newid o ffurf analog neu ffisegol i ddigidol). Camau 3 (Awtomeiddio proses) a 4 (llif-linio proses) yn dod dan Ddigidoleiddio (defnyddio technolegau a gwybodaeth ddigidol i drawsnewid gweithrediadau sefydliadol unigol). Cam 5 (Trawsnewid y sefydliad) yn dod dan Trawsnewid digidol (Cyfres o newidiadau diwylliant, gweithlu a thechnoleg dwfn wedi eu cydlynu sy’n galluogi modylau addysgol a gweithredu newydd ac yn trawsnewid gweithrediadau sefydliad, cyfeiriadau strategol a’r cynnig o ran gwerth)